Difference between revisions of "ކޮނޑު"

no edit summary
}}
 
ކޮނޑު ({{en|Shoulder / shoulder joint}})އަކީ ދެއަތް ހަށިގަނޑާ ގުޅުވާދޭ މަގާމެވެ. ކޮނޑު އުފެދިފައިވަނީ މައިގަނޑު 3 ކަށި ގަނޑެއް ގުޅިގެންނެވެ. އެއީ [[ކޮނޑު ކަށިގަނޑުކަށި]](Clavicle)، [[ބޮބިފަޅި ކަށިގަނޑު]](Scapula) ، އަދި [[މުލައްދަނޑި ކަށިގަނޑު]] (Humerus) އެވެ. ހަމަމިހެން ކޮނޑު އުފެދުމުގައި މިބުނި ކަށިތަކާއި ގުޅިފައިވާ ލިގަމެންޓް ތަކާއި، ޓެންޑަން ތަކާއި، އަދި މަސްތައް ޝާމިލް ވެއެވެ.
 
==އިތުރު ފޮޓޯތައް==
9,692

edits