Difference between revisions of "ނޮވެމްބަރު 5"

==ޙާދިސާތައް==
* [[1965]] – [[ދިވެހިރާއްޖެ]]:- ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށް ރާއްޖެވުން
* [[1980]] - [[ދިވެހިރާއްޖެ]]:- ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ސަރުކާރާއި ހަވާލުކުރުމުން އަލުން ރާވައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ހުޅުވުން
 
==އުފަންވި މީހުން==
9,692

edits