Difference between revisions of "ނޮވެމްބަރު 12"

* [[1963]] – [[ދިވެހިރާއްޖެ]] : ދިވެހިރާއްޖެ ކޮލަމްބޯ ޕްލޭންގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށް ވިއެވެ. މިކަމުގެ މަސައްކަތް އަލްއަމީރު އިބްރާހީމް ފާމުލަދޭރި ކިލެގެފާނު ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ.
* [[1964]] – [[ދިވެހިރާއްޖެ]] : ރާއްޖޭގައި ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ލޮލުގެ އޮޕަރޭޝަން މާލޭ ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރުން
* [[19801978]] - [[ދިވެހިރާއްޖެ]]:- ގަވަރމެންޓް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ރައީސް އޮފީހުގެ ދަށަށް ގެންނެވުން
 
==އުފަންވި މީހުން==
9,692

edits