Difference between revisions of "ކޮނޑު"

* [[Chip on shoulder|ޗިޕް އޮން ޝޯލްޑަރ]]
 
==އިތުރު ފާލަންތައް==
==External links==
{{wiktionary}}
* [http://chrisevans3d.com/research.htm ކޮނޑުގެ ކަށިގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތުގެ ވީޑިޔޯ އެއް]
* [http://www.niams.nih.gov/hi/topics/shoulderprobs/shoulderqa.htm NIHއެން.އައި.އެޗް (articleމި includesމަސްދަރުގައި textހިމެނޭ fromމައުލޫމާތު thisއެކުލެވިފައިވާ sourceމަޒްމޫނެއް)]
* [http://surgery-sugery.com/Arhtroscopic-Shoulder-Surgery.php Video of shoulder surgery, showing interior anatomy of shoulder]