ޝަޝީ ކަޕޫރު: Difference between revisions

==އަމިއްލަ ހަޔާތް==
ފިލްމީ އޮޅިގަނޑު ގިރާކުރުމުގެ ކުރިން ޝަޝީ ކަޕޫރު ވަނީ ތިއޭޓަރު ތަކުގައި ބޭއްވޭ ސްޓޭޖް ޑްރާމާ ތަކުގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރި ވެފައެވެ. އެދުވަސްވަރު ތިއޭޓަރު ޑްރާމާ ތަކުގައި ބައިވެރިވި ޖަރުމަނަން އުފަން ޖިއޯފްރީ އަދި ލައުރާ ކެންޑަލްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖެނިފަރ ކެންޑަލް އާއި ޝަޝީ ކަޕޫރު ގެ ކައިވެނި ކުރެވުނެވެ. އެއީ 1958 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ޖެނިފަރ ކެންޑަލް އާއި ޝަޝީ ކަޕޫރު ކައިވެނިކޮށްގެން 3 ކުދިން ލިބިފައި ވެއެވެ. އެއީ ކުނާލް ކަޕޫރު، ކަރަން ކަޕޫރު، އަދި ސަންޖަނާ ކަޕޫރު އެވެ. ޖެނިފަރ ކެންޑަލް މިދުނިޔެ ދޫކުރީ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 1984 ގައެވެ.
== ލިބިފައިވާ އެވޯޑްތައް ==
 
==== ފިލްމް ފެއަރ އެވޯޑް ====
* [[1975]] - ބެސްޓް ސަޕޯޓިން އެކްޓަރ (ދީވާރު)
==== ނޭޝަނަލް ފިލްމް އެވޯޑް ====
* [[1986]] - ބެސްޓް އެކްޓަރ (ނިއުޑެލްހީ ޓައިމްސް)
* [[1994]] - ސްޕެޝަލް ޖޫރީ އެވޯޑް ( މުހާފިޒް )
==== ބެންގަލް ފިލްމް ޖާނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން އެވޯޑް ====
* [[1965]] - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ޖަބްޖަބް ޕޫލް ކިލޭ )
* [[1988]] - ބެސްޓް އެކްޓަރ ( ނިއުދެލްހީ ޓައިމްސް )
 
==އިތުރު ފާލަންތައް==
9,692

edits