Difference between revisions of "މިލަނޯސައިޓް ސްޓިމިއުލޭޓިންގ ހޯރމޯން"

no edit summary
m (robot Adding: de, es, fr, he, mk, nl, pl, sk Modifying: en)
މިލަނޯސައިޓް ސްޓިމިއުލޭޓިންގ ހޯރމޯން ނުވަތަ ({{en|Melanocyte stimulating hormone}}) އަކީ އަކީ ޕިޓޫއިޓަރީ ގްލޭންޑްގެ އިންޓަމީޑިއޭޓް ލޯބް ގައި އުފައްދާ ޕެޕްޓައިޑް ހޯރމޯން އެކެވެ. މިހޯރމޯން އިސްތަށި ތަކާއި ހަންގަނޑުގައި ހުންނަ ''މިލަނޯސައިޓް''(Melanocyte) ތަކުން ''މިލަނިން''(Melanin) އުފައްދައި ދޫކުރުމަށް ބާރު އަޅައެވެ. [[ސިކުނޑި]] ތެރޭގައިވާ [[ހައިޕޯތަލަމަސް]] ގައި ހުންނަ ''އާކްއޭޓް ނިއުކްލިއަސް''(Arcuate nucleus) އިންވެސް ބައެއް ފަހަރު މިލަނޯސައިޓް ސްޓިމިއުލޭޓިންގ ހޯރމޯން ބޭރުކުރެއެވެ. މިސެލްތަކުން [[ސިކުނޑި]] ތެރެއަށް ދޫކުރާ މިލާނޯސައިޓް ސްޓިމިއުލޭޓިންގ ހޯރމޯންގެ ސަބަބުން ޖިންސީ އެދުން ހިލިގަތުން، އަދި ކާހިތްވުން ފަދަ ކަންތައްތަކަށް އަސަރު ފޯރުވައެވެ.
 
 
[[Category:އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު]]
[[Category:އެންޑަކްރިން ނިޒާމް]]
 
[[de:Melanozyten-stimulierendes Hormon]]
9,692

edits