ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު ނުވަތަ ({{en|Descending colon}}) އަކީ ފަލަ ގޮހޮރު ގައި ''ސްޕްލެނިކް ފްލެކްޝަރ''(Splenic flexure) އިން ފެށިގެން ތިރިއަށް ފައިބަމުން ގޮސް [[ސިގްމޮއިޑް ގޮހޮރު]] ގެ ފެށުމާއި ހަމައަށްވާ ބައެވެ. ތިރިއަށްފައިބާ ފަލަ ގޮހޮރު އޮންނަނީ ހަށިގަނޑުގެ ވާތް ފަރާތުގައެވެ.
 
[[Category:އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު]]
[[Category:ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމް]]
[[Category:އެތެރެހަށީގެ ގުނަވަންތައް]]
[[en:Descending colon]]
9,692

edits