Difference between revisions of "ފެހުރިހި"

no edit summary
m (robot Adding: ca:Tauró balena)
 
ފެހުރިހި އަކީ '''ރިންކަޑަން''' ޖީނިއަސް ގައި ހިމެނޭ ހަމައެކަނި މެންބަރެވެ. ނުވަތަ ވައްތަރެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި ފެހުރިހި ހިމެނޭ މިޔަރުގެ އާއިލާ އުފަންވެގެންއައީ މީގެ 60 މިލިއަން އަހަރުކުރިންނެވެ. ފެހުރިހި ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ 1828 ވަނަ އަހަރު ދެކުނު އެފްރިކާގެ '''މޭޒު ކަނޑުއޮޅި''' އޭ ކިޔުނު އައްސޭރި ފަށުންނެވެ. އެއީ މޫދުގެ 4.6 މީޓަރު އަޑިންނެވެ. ފެހުރިހި ފުރަތަމަ ފެނުނީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކޭޕް ޓައުންގައި ކޭމްޕްކޮށްގެން ތިބި އިގިރޭސި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު މިލިޓަރީ ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށްވާ އެންޑްރޫ ސްމިތް އަށެވެ. ފަހުން ފެހުރިހި ނުވަތަ މިމަހުގެ ތަފްޞީލް 1849 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރު އެންޑްރޫ ސްމިތު އާއްމުކުރިއެވެ.
 
[[Category:ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ މަސްތައް]]
 
[[ca:Tauró balena]]