Open main menu

Changes

no edit summary
{{Infobox Anatomy |
Name = Right atrium |
Latin = atrium dextrum |
GraySubject = 138 |
GrayPage = 528 |
Image = Diagram of the human heart (cropped).svg |
Caption = Anterior (frontal) view of the opened heart. White arrows indicate normal blood flow. |
Image2 = Gray493.png |
Caption2 = Interior of right side of heart. |
System = |
Precursor = |
MeshName = Right+Atrium |
MeshNumber = A07.541.358 |
DorlandsPre = a_71 |
DorlandsSuf = 12167861 |
}}
 
ކަނާތު އެޓްރީއަމް ނުވަތަ ({{en|Right atrium}}) އަކީ ހިތް ބެހިފައިވާ 4 ބައިގެ ތެރެއިން ކަނާތް ފަރާތުން މަތީގައި އިންނަ ބައެވެ. ކަނާތު އެޓްރީއަމް އަށް ''އިންފިރިއާ ވީނާ ކޭވާ''(Inferior vena cava) އަދި ''ސްޕީރިއާ ވީނާ ކޭވާ''(Superior vena cava) އިން ''އޮކްސިޖަން އެކުނުލެވޭ'' ހަށިގަނޑުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ގެނެސްދެއެވެ. އެއަށްފަހު މިލޭ ''ޓްރައި ކަސްޕިޑް ވޭލް''(Tricuspid valve) ހުރަސްކޮށް [[ކަނާތު ވެންޓްރިކަލް]] އަށް ފޮނުވާލައެވެ.
 
9,607

edits