Difference between revisions of "ފިރިހެން ހަށި"

Removing Close-up_circumcised_penis.jpg, it has been deleted from Commons by Fanghong because: Out of scope..
(Removing Close-up_circumcised_penis.jpg, it has been deleted from Commons by Fanghong because: Out of scope..)
[[File:Close-up circumcised penis.jpg|thumb|200px|ފިރިހެން ހަށި]]
މިއީ ފިރިހެނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެވެ. ފިރިހެނުން ކުޑަކަމުދާއިރު ކުޑަކަމުދާ ތަކެއްޗާއި، ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާއިރު މަނި ބޭރުވެގެންދަނީ ޖިންސީ ގުނަވަންގެ މެދުން ބޭރަށް ހުޅުވިފައިވާ ކުޑަކަމުދާ ހޮޅީގެ ދޮރުންނެވެ. ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި އަންހެނާގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަ