Difference between revisions of "ސެޕްޓެމްބަރު"

 
* [[ސެޕްޓެމްބަރު 20]] - [[1944]] - [[ދިވެހިރާއްޖެ]]:- [[ދިވެހިރާއްޖެ|ދިވެހިރާއްޖޭގައި]] ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ބޭއްވުން
* [[ސެޕްޓެމްބަރު 21]] - [[1965]] - [[ދިވެހިރާއްޖެ]]:- [[ދިވެހިރާއްޖެ]]،[[އެކުވެރި ދައުލަތްތައް]] ނުވަތަ އދ. ގައި ބައިވެރިވުން
* [[ސެޕްޓެމްބަރު 28]] - [[2015]] - [[ދިވެހިރާއްޖެ]]:- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ޔޮޓްގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލުން
Anonymous user