ޖަޕާނީ Nihongo 日本語
ވާހަކަދައްކާތަން: ޖަޕާނު
ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު: 130 މިލިއަން ދޭސީން
ވަނަ: 9
ބަސް ނިސްބަތްވާ އާއިލާ: ވަކި ފަޞްލެއްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނި، އަލްޓެއިކް ބަހެއް އަދި އެކަހެރި ބަހެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ބެލެވޭ

ޖަޕޮނިކް
ޖަޕާނީ
ލިޔުމުގެ ނިޒާމު: ޖާފާނު ލޯގޯގްރާފްތަކާއި ސިލަބަރީތައް
ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު
ރަސްމީބަސް: ޖަޕާނުގައި
ގަވައިދު އެކަށައަޅަނީ: ވަކި އިދާރާއަކުން ނޫން
ބަހުގެ ކޯޑުތައް
ISO_639-1 ja
ISO_639-2 jpn
ISO_639-3 jpn

ޖަޕާނީ ބަހަކީ ޖަޕާނު މީހުން ވާހަކަ ދައްކާ ބަހެވެ.

Wikipedia
Wikipedia
ޖަޕާނީ ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވިކިޕީޑިއާ